Resultat af rågeregulering 2021

Resultaterne for reguleringen i år er præget af følgende forhold: Skoven sprang tidligt ud, idet der var nogle meget varme dage ved påsketid, et par af dagene nåede temperaturen over 20 grader. Efterfølgende var maj måned meget regnfuld og til dels blæsende, hvilket også vanskeliggjorde jægernes funktion, idet det er svært at sigte op mod regnen.
Carl Johan fandt tillige en del nedfaldne rågereder og mener, at der kun var unger i ca. halvdelen af resten af rederne.
Generelt har der været færre råger i skovstykket nord for Elbækskovvej end normalt.
Disse forhold taget i betragtning finder Carl Johan, som igen i år står som en klar nr. 1, at resultatet er bedre end man kunne forvente.

Følgende 6 personer har deltaget
Carl Johan Rasmussen
Jens Møller
Mikkel Gregersen
Gunni og Lissa Rasmussen
Kasper Lindkær og
En gæst på campingpladsen

Resultaterne af reguleringen:
Gamle råger: Carl Johan 5, Mikkel 1: ————— 6
Rågeunger i skoven ved campingpladsen: ……….. 139
Rågeunger i skoven nord for Elbækskovvej……… 10
Rågeunger i alt………………………………………………….. 149

Heraf tegner Carl Johan sig for 71 rågeunger, Jens 27 og Mikkel 23, medens Gunni og Lissa, Kasper og campinggæsten tegner sig for resten.

René Kofoed, Horsens City Camping og Grundejerforeningen for Grønningen takker alle deltagerne for indsatsen.

21/6-2021
På vegne af rågeudvalget,

Carl Johan Rasmussen,
Jon Erlendsson