Referat af generalforsamling 2024

 1. Dirigent: Peter Nielsen, Grønningen 3
 2. Arbejdsdag aftalt til den 15 august 2024 kl. 18.30-20.30
  Nuværende containerplan fastholdes
 3. Rågeudvalget i dialog med kommunen. Kommunen piller ikke reder ned, da de ikke er i nærheden af f.eks. børnehaver og skoler.
  Rovfuglekasser er sat op. Håber at der flytter rovfugle ind, så de tynder ud i rågebestanden.
  Det er meget bekosteligt at fjerne rederne.
  Niels og Niels undersøger om man kan få en falkoner ud, da det åbenbart har virket andre steder.
 4. Regnskabet godkendt.
  Snak om at minimere fremadrettede gartnerudgifter ved selv at lave mere på arbejdsdagen.
  Snak om hvorvidt hækkene for enden af stikvejene skal fjernes. Ikke noget besluttet.
 5. Ikke nogen indkommende forslag.
 6. Det bør undersøges om stien for enden af Grønningen er vores, idet den er meget sumpet somme tider.
  Johan undersøger for prisen på ral til næste arbejdsdag, så det evt. kan komme på stien for enden af Grønningen.
  Stien mellem Grønningen og Stensballe Strandvej trænger generelt til pasning. Ikke besluttet noget, men man kan gå i dialog med bestyrelsen på Stensballe strandvej da der er fælles interesse.
 7. Kontingentstigning vedtaget. Nyt kontingent fastsat til 1.500 kr. årligt. Bestyrelsen forsøger om det allerede kan lade sig gøre fra 2024, men ellers bliver det til næste år.
 8. Peter Christensen og Allan Nielsen var ikke på genvalg til bestyrelsen og derfor er de trådt ud.
  Nye i bestyrelsen er Michelle Adsbøl Nielsen fra Grønningen 13 og Niels Krog fra Grønningen 12.
  Bestyrelsen konstituerer sig således at Michelle Nielsen er nyvalgt formand for Grundejerforeningen og Otto Nielsen fra Grønningen 36 er ny kasserer.
  Bestyrelsessuppleanter Anni og Peter genvalgt.
  Revisorsuppleanter Poul og Jens Jørgen genvalgt.
 9. Grønningen er på Facebook. Søges frem under navnet Grønningen Horsens

Rågeregulering 2023

En lille opdatering fra holdet, der regulerer rågeunger.
Det har (også) i år været vanskeligt at skyde ungerne, der er flere årsager.
Det var meget koldt, vådt og blæsende, da de første råger lagde æg, hvilket har bevirket, at de første æg og unger kun i meget begrænset omfang har kunnet overleve.
Hvilket så resulterede i, at den første unge ikke blev skudt før end den
18 maj.
Vi plejer, at skyde den første ca fra d 7 til d 10 maj.
Den sidste uge vi måtte skyde, var de sidste unger så stærkt flyvende, at det faktisk var umuligt at skyde flere.
Der har været et stort nedfald af reder i vinter, hvilket har bevirket, at der er bygget mange nye reder, hvoraf også en hel del dem er faldet ned i starten af maj, da der også blæste meget, flere af de nedfaldne reder var der æggerester i.
Men vi har haft hjælp af musvågerne og uglerne, idet der har været en hel del delvis ædte rågeunger i skovbunden, så det skal de have tak for.
På trods af de forskellige genvordigheder er der alligevel faldet en del ned.

I alt er der blevet skudt 157 stk. fordelt med 26 stk. på kommunens areal og 131 stk. i campingplads skoven.
Alt i alt betragter vi det som et godt resultat!

Herfra holdet skal der lyde en tak for en flot donation. den vil blive nydt med tanke på Grønningen.

Med hilsen på råge reguleringens deltagers vegne Carl Johan Rasmussen