Rågeregulering 2023

En lille opdatering fra holdet, der regulerer rågeunger.
Det har (også) i år været vanskeligt at skyde ungerne, der er flere årsager.
Det var meget koldt, vådt og blæsende, da de første råger lagde æg, hvilket har bevirket, at de første æg og unger kun i meget begrænset omfang har kunnet overleve.
Hvilket så resulterede i, at den første unge ikke blev skudt før end den
18 maj.
Vi plejer, at skyde den første ca fra d 7 til d 10 maj.
Den sidste uge vi måtte skyde, var de sidste unger så stærkt flyvende, at det faktisk var umuligt at skyde flere.
Der har været et stort nedfald af reder i vinter, hvilket har bevirket, at der er bygget mange nye reder, hvoraf også en hel del dem er faldet ned i starten af maj, da der også blæste meget, flere af de nedfaldne reder var der æggerester i.
Men vi har haft hjælp af musvågerne og uglerne, idet der har været en hel del delvis ædte rågeunger i skovbunden, så det skal de have tak for.
På trods af de forskellige genvordigheder er der alligevel faldet en del ned.

I alt er der blevet skudt 157 stk. fordelt med 26 stk. på kommunens areal og 131 stk. i campingplads skoven.
Alt i alt betragter vi det som et godt resultat!

Herfra holdet skal der lyde en tak for en flot donation. den vil blive nydt med tanke på Grønningen.

Med hilsen på råge reguleringens deltagers vegne Carl Johan Rasmussen

Råge unger

Der nedlagt 163 stk. i skoven og 31 stk. på kommunens areal, i alt 192 stk.
Så væsentlig bedre end sidste år, selv om træerne ikke er blevet mindre
tætte, men derimod også højere.

Fordelingen er således:
Gunni og Lissa: 12 stk., Mikkel: 17 stk., Kasper: 18 stk.,  Jens: 42 stk., CJ: 103 stk.

Artikel om rågeregulering

28. maj bragte Horsens Folkeblad en artikel om rågeregulering (herunder).

Der er enkelte faktuelle fejl i artiklen vedrørende mængdeangivelserne. De korrekte tal er:

Ud af ca. 120 beboede reder har han set unger i 80-90. Med 3-4 unger i disse giver det i alt ca. 300 unger.

I alt er der skudt ca. 160 unger, hvoraf Carl Johan har skudt 96.

Desuden lader det til, at en musvåge har taget ophold i skoven.

Resultat af rågeregulering 2021

Resultaterne for reguleringen i år er præget af følgende forhold: Skoven sprang tidligt ud, idet der var nogle meget varme dage ved påsketid, et par af dagene nåede temperaturen over 20 grader. Efterfølgende var maj måned meget regnfuld og til dels blæsende, hvilket også vanskeliggjorde jægernes funktion, idet det er svært at sigte op mod regnen.
Carl Johan fandt tillige en del nedfaldne rågereder og mener, at der kun var unger i ca. halvdelen af resten af rederne.
Generelt har der været færre råger i skovstykket nord for Elbækskovvej end normalt.
Disse forhold taget i betragtning finder Carl Johan, som igen i år står som en klar nr. 1, at resultatet er bedre end man kunne forvente.

Følgende 6 personer har deltaget
Carl Johan Rasmussen
Jens Møller
Mikkel Gregersen
Gunni og Lissa Rasmussen
Kasper Lindkær og
En gæst på campingpladsen

Resultaterne af reguleringen:
Gamle råger: Carl Johan 5, Mikkel 1: ————— 6
Rågeunger i skoven ved campingpladsen: ……….. 139
Rågeunger i skoven nord for Elbækskovvej……… 10
Rågeunger i alt………………………………………………….. 149

Heraf tegner Carl Johan sig for 71 rågeunger, Jens 27 og Mikkel 23, medens Gunni og Lissa, Kasper og campinggæsten tegner sig for resten.

René Kofoed, Horsens City Camping og Grundejerforeningen for Grønningen takker alle deltagerne for indsatsen.

21/6-2021
På vegne af rågeudvalget,

Carl Johan Rasmussen,
Jon Erlendsson