Rågeregulering 2023

En lille opdatering fra holdet, der regulerer rågeunger.
Det har (også) i år været vanskeligt at skyde ungerne, der er flere årsager.
Det var meget koldt, vådt og blæsende, da de første råger lagde æg, hvilket har bevirket, at de første æg og unger kun i meget begrænset omfang har kunnet overleve.
Hvilket så resulterede i, at den første unge ikke blev skudt før end den
18 maj.
Vi plejer, at skyde den første ca fra d 7 til d 10 maj.
Den sidste uge vi måtte skyde, var de sidste unger så stærkt flyvende, at det faktisk var umuligt at skyde flere.
Der har været et stort nedfald af reder i vinter, hvilket har bevirket, at der er bygget mange nye reder, hvoraf også en hel del dem er faldet ned i starten af maj, da der også blæste meget, flere af de nedfaldne reder var der æggerester i.
Men vi har haft hjælp af musvågerne og uglerne, idet der har været en hel del delvis ædte rågeunger i skovbunden, så det skal de have tak for.
På trods af de forskellige genvordigheder er der alligevel faldet en del ned.

I alt er der blevet skudt 157 stk. fordelt med 26 stk. på kommunens areal og 131 stk. i campingplads skoven.
Alt i alt betragter vi det som et godt resultat!

Herfra holdet skal der lyde en tak for en flot donation. den vil blive nydt med tanke på Grønningen.

Med hilsen på råge reguleringens deltagers vegne Carl Johan Rasmussen