Referat af generalforsamling 2024

 1. Dirigent: Peter Nielsen, Grønningen 3
 2. Arbejdsdag aftalt til den 15 august 2024 kl. 18.30-20.30
  Nuværende containerplan fastholdes
 3. Rågeudvalget i dialog med kommunen. Kommunen piller ikke reder ned, da de ikke er i nærheden af f.eks. børnehaver og skoler.
  Rovfuglekasser er sat op. Håber at der flytter rovfugle ind, så de tynder ud i rågebestanden.
  Det er meget bekosteligt at fjerne rederne.
  Niels og Niels undersøger om man kan få en falkoner ud, da det åbenbart har virket andre steder.
 4. Regnskabet godkendt.
  Snak om at minimere fremadrettede gartnerudgifter ved selv at lave mere på arbejdsdagen.
  Snak om hvorvidt hækkene for enden af stikvejene skal fjernes. Ikke noget besluttet.
 5. Ikke nogen indkommende forslag.
 6. Det bør undersøges om stien for enden af Grønningen er vores, idet den er meget sumpet somme tider.
  Johan undersøger for prisen på ral til næste arbejdsdag, så det evt. kan komme på stien for enden af Grønningen.
  Stien mellem Grønningen og Stensballe Strandvej trænger generelt til pasning. Ikke besluttet noget, men man kan gå i dialog med bestyrelsen på Stensballe strandvej da der er fælles interesse.
 7. Kontingentstigning vedtaget. Nyt kontingent fastsat til 1.500 kr. årligt. Bestyrelsen forsøger om det allerede kan lade sig gøre fra 2024, men ellers bliver det til næste år.
 8. Peter Christensen og Allan Nielsen var ikke på genvalg til bestyrelsen og derfor er de trådt ud.
  Nye i bestyrelsen er Michelle Adsbøl Nielsen fra Grønningen 13 og Niels Krog fra Grønningen 12.
  Bestyrelsen konstituerer sig således at Michelle Nielsen er nyvalgt formand for Grundejerforeningen og Otto Nielsen fra Grønningen 36 er ny kasserer.
  Bestyrelsessuppleanter Anni og Peter genvalgt.
  Revisorsuppleanter Poul og Jens Jørgen genvalgt.
 9. Grønningen er på Facebook. Søges frem under navnet Grønningen Horsens