Artikel om rågeregulering

28. maj bragte Horsens Folkeblad en artikel om rågeregulering (herunder).

Der er enkelte faktuelle fejl i artiklen vedrørende mængdeangivelserne. De korrekte tal er:

Ud af ca. 120 beboede reder har han set unger i 80-90. Med 3-4 unger i disse giver det i alt ca. 300 unger.

I alt er der skudt ca. 160 unger, hvoraf Carl Johan har skudt 96.

Desuden lader det til, at en musvåge har taget ophold i skoven.