Råge unger

Der nedlagt 163 stk. i skoven og 31 stk. på kommunens areal, i alt 192 stk.
Så væsentlig bedre end sidste år, selv om træerne ikke er blevet mindre
tætte, men derimod også højere.

Fordelingen er således:
Gunni og Lissa: 12 stk., Mikkel: 17 stk., Kasper: 18 stk.,  Jens: 42 stk., CJ: 103 stk.