Rågeregulering

Rågeregulering 2018

Referat af koordinationsmøde den 3/5-2018:

Regulering af råger 2018

 

Resultat af rågeregulering 2016 – 2017

2016 2017
Gamle råger 5 Efter aftale Ikke reguleret
Rågeunger 151 181
Total 156 181

 

Tak til jægere der har medvirket i 2016:

Carl Johan Rasmussen

Mikkel Gregersen

Henrik Bekker

Kommentar til resultatet for 2017

Carl Johan Rasmussen angiver følgende:

Fældningen af 38 træer i kommunens del af skoven, hvoraf nogle træer stod i den del, hvor rederne er, medførte kun ”tab” af et par reder, men gav et bedre indblik til nogle af rederne og lettede dermed reguleringen. På grund af blæsevejr er der dog tillige faldet en del reder ned.

Reguleringen sluttede 2-3 uger før normalt, idet ungerne da var flyveklare og ”rågesangen” forstummede. Alt i alt har der i år kun været ca. 3 uger til regulering, både her og på kommunens områder.

Vi takker for godt samarbejde med René Kofoed, Husodde Strand Camping og Grundejerforeningen Grønningen.

På det lokale reguleringsudvalgs vegne, 22/6-2017,

Carl Johan Rasmussen og Jon Erlendsson

Resultatet af rågereguleringen for perioden 2011-2016

fil: resultat råger 2011-2016 B

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gamle råger  

10

 

20

 

12

 

13

 

6

 

5

Rågeunger 57 91 109 179 246 151
Total 67 111 121 192 252 156

 

Følgende jægere har medvirket i 2016:

Carl Johan Rasmussen

Mikkel Gregersen

Henrik Bekker

Bjarne Homann

 

Kommentar til resultatet for 2016

Carl Johan Rasmussen har følgende kommentarer til årets resultat:

  1. Antallet af reder på campingpladsens område var i 2015 ca. 150 mod ca. 100 i år, på kommunens skovstykke 19 i 2015 mod 25 i år. Det vil sige total 30-40 reder mindre i år.
  2. Der har kun været unger i ca. halvdelen af rederne.
  3. Det tidsrum, hvor det har været muligt at regulere ungerne, har kun været godt 2 uger mod normalt godt 4 uger. Dette mønster genfindes i kommunens andre områder og skyldes sandsynligvis 2 kolde perioder i æglægningsperioden.

 

Vi takker for godt samarbejde med René Kofoed, Husodde Strand Camping og Grundejerforeningen Grønningen.

På ”det lokale rågereguleringsudvalgs” vegne,  den 24/6-2016

Carl Johan Rasmussen og Jon Erlendsson