Regulering af råger – gamle og unger i 2019

Horsens kommune har i år – modsat tidligere – bedt kommunens reguleringsudvalg om at inkludere voksne råger i reguleringen. Det har udvalget orienteret Carl Johan Rasmussen om for nogle dage siden. Tidsrummet for reguleringen af de gamle råger er udvidet til perioden 15/1 til 15/3. Det er således allerede aktuelt for den kommunale skov nord for Elbækskovvej, idet tilladelsen fra Naturstyrelsen til regulering med jagtgevær (haglgevær) hertil allerede foreligger.

Indehaveren af Husodde Campingplads, René Kofoed, har netop søgt om tilladelse til regulering af voksne råger på campingpladsen, og svaret herpå forventes i løbet af få dage.

Naturstyrelsen forlanger, at man forsøger at afskrække rågerne. Til det brug er der ophængt ”klappebrædder” på Elbækskovvej, som alle er velkomne til at bruge.

Reguleringen af rågeunger finder sted i perioden 1/5 til 15/6.

De husejere, hvis grunde grænser op til skoven, har tidligere givet jægerne tilladelse til at gå ind i haverne for at hente evt. nedfaldne råger. Vi tillader os at gå ud fra, at denne tilladelse fortsæt vil gælde for holdet. I modsat fald bedes ejerne kontakte os.

 

På vegne af det lokale reguleringsudvalg,

Carl Johan Rasmussen, tlf. 2531 8220

Jon Erlendsson, Grønningen 10, tlf. 3024 1910