Regulering af råger i 2021

I løbet af sidste halvdel af januar begynder regulering af gamle råger svarende til campingpladsen ved Husodde. Indehaveren af campingpladsen, René Kofoed, har søgt Naturstyrelsen om tilladelse, og den forventes at foreligge i løbet af kort tid.

Regulering af gamle råger varer indtil 15/3.

Følgende vil deltage:
Lissa og Gunni Rasmussen,
Kasper L. Krogslund,
Jens Møller og
Carl Johan Rasmussen.
Endvidere forventes Mikkel Gregersen at deltage, men det er endnu ikke afgjort.

Rågeunger reguleres i perioden 1. maj til 15. juni.

Det forventes at ske på campingpladsen og skovstykket nord for Elbækskovvej.

Naturstyrelsen forlanger, at man forsøger at afskrække rågerne. Til det brug er der ophængt klappebrædt ved Elbækskovvej, som alle er velkomne til at bruge.

De husejere, hvis grunde grænser op til skoven, har tidligere givet jægerne tilladelse til at gå ind i haverne for at hente evt. nedfaldne råger. Vi tillader os at gå ud fra, at disse tilladelser fortsat gælder. I modsat fald bedes ejerne kontakte os.

Med venlig hilsen, på rågeudvalgets vegne,

Carl Johan Rasmussen,
Jon Erlendsson, tlf. 3024 1910