Rågeregulering 2020

Regulering af råger i 2020 ved Horsens City Camping og i skovstykket nord for Elbækskovvej

Følgende har i dag 22/1  ved et møde givet tilsagn om at deltage i rågereguleringen for 2020:

Carl Johan Rasmussen,

Mikkel P. Gregersen,

Lissa og Gunni Rasmussen,

Kasper L. Krogslund’

Samt telefonisk Lasse Bech Erlendsson

Tidsrummet for regulering af gamle råger er fra 15/1 til 15/3, for unger 1/5 til 15/6.

Naturstyrelsen forlanger, at man forsøger at afskrække rågerne. Til det brug er der ophængt klappebrædt ved Elbækskovvej, som alle er velkomne til at bruge.

De husejere, hvis grunde grænser op til skoven, har tidligere givet jægerne tilladelse til at gå ind i haverne for at hente evt. nedfaldne råger. Vi tillader os at gå ud fra, at disse tilladelser fortsat gælder, i modsat fald bedes ejerne kontakte os.

På vegne af det lokale reguleringsudvalg,

Carl Johan Rasmussen, tlf. 2531 8220

Jon Erlendsson, Grønningen 10, tlf. 3024 1910