Regulering af rågeunger 1/5 til 15/6 2020 ved Horsens City Camping og skovstykket nord for Elbækskovvej

Idet der henvises til foregående meddelelse om regulering af rågebestanden, kan vi supplerende oplyse, at vi -via  René Kofoed – kan byde velkommen til et nyt medlem af jægerholdet, Jens Møller.

Holdet består herefter af:

Carl Johan Rasmussen,
Mikkel P. Gregersen,
Lisa og Gunni Rasmussen,
Kasper L. Krogslund,
Jens Møller.
Endvidere er der mulighed for at Lasse Bech Erlendsson kan deltage.

Bøgen er sprunget tidligt ud i år, og det ser jo dejligt ud. Det gør det desværre sværere at se rågeungerne, men som før håber vi på et godt udbytte.

Med venlig hilsen,
på reguleringsudvalgets vegne, 4/5-2020
Carl Johan Rasmussen,
Jon Erlendsson