Råge unger

Der nedlagt 163 stk. i skoven og 31 stk. på kommunens areal, i alt 192 stk.
Så væsentlig bedre end sidste år, selv om træerne ikke er blevet mindre
tætte, men derimod også højere.

Fordelingen er således:
Gunni og Lissa: 12 stk., Mikkel: 17 stk., Kasper: 18 stk.,  Jens: 42 stk., CJ: 103 stk.

Artikel om rågeregulering

28. maj bragte Horsens Folkeblad en artikel om rågeregulering (herunder).

Der er enkelte faktuelle fejl i artiklen vedrørende mængdeangivelserne. De korrekte tal er:

Ud af ca. 120 beboede reder har han set unger i 80-90. Med 3-4 unger i disse giver det i alt ca. 300 unger.

I alt er der skudt ca. 160 unger, hvoraf Carl Johan har skudt 96.

Desuden lader det til, at en musvåge har taget ophold i skoven.

Referat af generalforsamling 2022

Der var 16 tilmeldte fra 13 husstande, som fremmødet var under det sædvanlige. Der blev diskuteret forskellige muligheder for at tiltrække flere. Der blev foreslået at man skrev i indkaldelsen at hele bestyrelsen ønsker genvalg, således at folk vidste det inden tilmeldingen. Andre foreslog at afholde generalforsamlingen på golfklubben med tilhørende forplejning.

 

Regnskabet blev godkendt uden anmærkningen, og der blev besluttet at fortsætte med et kontingent på 900 kr. endnu et år.

Bestyrelsen ønskede alle genvalg, og den ledige plads i bestyrelsen blev udfyldt af Nils (Nr. 22), således at bestyrelsen nu er fuldtallig.

Begge revisorer ønskede at udtræde, og der blev valgt to nye i form af Poul Jensen (Nr. 31) og Jens Jørgen (Nr. 9). Revisorsuppleant blev Bo (Nr. 15) og Lars (r. 38) valgt.

 

Containerplanen blev ønsket ændret for 2023, således at der kommer en container i start april, midt maj, start august og midt oktober. Hvis dette passer ind hos Arthur Andersen, så vil vi booke det fremover.

 

Det var stor opbakning til at nedsætte et rågeudvalg, som kan hjælpe med at reducere antallet af råger. Rågeudvalget består af Nils fra Nr. 22 og Niels fra nr. 12. Rågeudvalget vil kontakte Stensballe Strandvej og de tilstødende veje for at undersøge muligheden for et samarbejde mht. rågereguleringen.

Samarbejdet med jægerne fortsætter, og alle er meget glade for deres hjælp med reguleringen.

 

Festudvalget blev genvalgt, så det består stadigt af Freya (Nr. 1) og Maria (Nr. 32).