Regulering af råger i 2021

I løbet af sidste halvdel af januar begynder regulering af gamle råger svarende til campingpladsen ved Husodde. Indehaveren af campingpladsen, René Kofoed, har søgt Naturstyrelsen om tilladelse, og den forventes at foreligge i løbet af kort tid.

Regulering af gamle råger varer indtil 15/3.

Følgende vil deltage:
Lissa og Gunni Rasmussen,
Kasper L. Krogslund,
Jens Møller og
Carl Johan Rasmussen.
Endvidere forventes Mikkel Gregersen at deltage, men det er endnu ikke afgjort.

Rågeunger reguleres i perioden 1. maj til 15. juni.

Det forventes at ske på campingpladsen og skovstykket nord for Elbækskovvej.

Naturstyrelsen forlanger, at man forsøger at afskrække rågerne. Til det brug er der ophængt klappebrædt ved Elbækskovvej, som alle er velkomne til at bruge.

De husejere, hvis grunde grænser op til skoven, har tidligere givet jægerne tilladelse til at gå ind i haverne for at hente evt. nedfaldne råger. Vi tillader os at gå ud fra, at disse tilladelser fortsat gælder. I modsat fald bedes ejerne kontakte os.

Med venlig hilsen, på rågeudvalgets vegne,

Carl Johan Rasmussen,
Jon Erlendsson, tlf. 3024 1910

Resultat af rågeregulering 2016-2020

Som det fremgår af nedenstående skema er resultatet for reguleringen i år det bedste i flere år. ”Regulatorerne” har i år været:

På 1. og 2. pladsen:
Carl Johan Rasmussen med 131 rågeunger + 5 gamle – og
Mikkel P. Gregersen med 51 rågeunger og 2 gamle
Efterfulgt af følgende der tog sig af resten:
Jens Møller, Lissa og Gunni Rasmussen og Kasper L. Krogslund.

En stor tak til alle deltagerne fra René Kofoed, Horsens City Camping og Grundejerforeningen Grønningen.
Efter aftale med formanden for grundejerforeningen belønnes deltagerne med en lille vingave.

På udvalgets vegne, 23/6-2020
Carl Johan Rasmussen – CJRLH@stofanet.dk og
Jon Erlendsson –  Erlendsson@stofanet.dk

Regulering af rågeunger 1/5 til 15/6 2020 ved Horsens City Camping og skovstykket nord for Elbækskovvej

Idet der henvises til foregående meddelelse om regulering af rågebestanden, kan vi supplerende oplyse, at vi -via  René Kofoed – kan byde velkommen til et nyt medlem af jægerholdet, Jens Møller.

Holdet består herefter af:

Carl Johan Rasmussen,
Mikkel P. Gregersen,
Lisa og Gunni Rasmussen,
Kasper L. Krogslund,
Jens Møller.
Endvidere er der mulighed for at Lasse Bech Erlendsson kan deltage.

Bøgen er sprunget tidligt ud i år, og det ser jo dejligt ud. Det gør det desværre sværere at se rågeungerne, men som før håber vi på et godt udbytte.

Med venlig hilsen,
på reguleringsudvalgets vegne, 4/5-2020
Carl Johan Rasmussen,
Jon Erlendsson

Regulering af voksne råger 2020

Et lille notat om reguleringen af voksne råger i perioder 1/2-15/3:

Følgende har deltaget:

Carl Johan Rasmussen, Mikkel P. Gregersen og Kasper L. Kragslund.

Vejrforholdene har drillet en hel del, men jægerne har været flittige med i alt 25 besøg, med det resultat at der i alt er reguleret 7 voksne råger, heraf Carl Johan 5 og Mikkel 2.

For den øvrige regulering på Horsens kommunes områder er der i alt kun reguleret ca. 10 voksne råger. Så tallet 7 udelukkende for den lokale regulering ser dermed ret så pænt ud i sammenligning.

Reguleringen af rågeunger foretages efter reglerne fra 1/5 til 15/6.

Med venlig hilsen, på rågeudvalgets vegne,

Carl Johan Rasmussen,

Jon Erlendsson