Råge unger

Der nedlagt 163 stk. i skoven og 31 stk. på kommunens areal, i alt 192 stk.
Så væsentlig bedre end sidste år, selv om træerne ikke er blevet mindre
tætte, men derimod også højere.

Fordelingen er således:
Gunni og Lissa: 12 stk., Mikkel: 17 stk., Kasper: 18 stk.,  Jens: 42 stk., CJ: 103 stk.

Artikel om rågeregulering

28. maj bragte Horsens Folkeblad en artikel om rågeregulering (herunder).

Der er enkelte faktuelle fejl i artiklen vedrørende mængdeangivelserne. De korrekte tal er:

Ud af ca. 120 beboede reder har han set unger i 80-90. Med 3-4 unger i disse giver det i alt ca. 300 unger.

I alt er der skudt ca. 160 unger, hvoraf Carl Johan har skudt 96.

Desuden lader det til, at en musvåge har taget ophold i skoven.